achterwege blijven

achterwege blijven
achterwege blijven{{/term}}
〈niet geschieden〉 not happen
————————
achterwege blijven{{/term}}
not take place 〈gebeurtenis〉; remain undone 〈wat men had moeten doen〉; 〈weggelaten〉 be omitted; be withheld 〈toestemming enz.〉

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”